You are using an outdated browser. Please upgrade your browser or activate Google Chrome Frame to improve your experience.

Ongoing Games No games yet.

NinjaTooken it's 76.657 players who accumulated 36.214.897.785 experience points!

The "NinjaTooken"


The ancients NinjaTooken :

Rw_light winner 22 of december, 2012
Yoyosam winner 22 of october, 2011
Zanhkraft winner 13/14 of november, 2010

Ranking

Experience Murder Race
121 kevinmesi 6.979.175 63 37 Raiton
122 Spada dell'ombra 6.918.172 19 35 Futon
123 Nimelya 6.905.493 0 0 Katon
124 camicase-hokage 6.903.746 16 8 Futon
125 Monkey.D.Francki 6.785.944 25 50 Raiton
126 djumbo 6.775.341 11 1 Katon
127 Hinata girl 6.770.857 52 41 Suiton
128 lucas97 6.761.658 0 0 Katon
129 Puz 6.704.106 25 40 Doton
130 Longy 6.698.586 1 4 Raiton
131 Gai Maito 6.690.783 17 29 Katon
132 Nerodia 6.677.462 8 40 Doton
133 Xo 6.647.078 5 55 Doton
134 tobie718 6.633.484 1 13 Doton
135 Tobirama Senju 6.621.720 41 101 Suiton
136 Skull-G 6.552.975 736 437 Katon
137 Splitz 6.552.584 83 100 Futon
138 :Ritsu 6.529.151 9 48 Futon
139 Dragonien 6.525.054 111 49 Suiton
140 Ryuusei 6.520.279 0 1 Katon

Class distributions

  • Suiton, the art of manipulating the element water 15%
  • Futon, the art of manipulating the element wind 21%
  • Katon, the art of manipulating the element fire 20%
  • Raiton, the art of manipulating the element thunder 27%
  • Doton, the art of manipulating the element earth 11%