You are using an outdated browser. Please upgrade your browser or activate Google Chrome Frame to improve your experience.

Ongoing Games No games yet.

NinjaTooken it's 76.657 players who accumulated 36.214.897.785 experience points!

The "NinjaTooken"


The ancients NinjaTooken :

Rw_light winner 22 of december, 2012
Yoyosam winner 22 of october, 2011
Zanhkraft winner 13/14 of november, 2010

Ranking

Experience Murder Race
81 Itachi.Sharingan 9.774.176 12 7 Raiton
82 Neven 9.702.209 27 80 Raiton
83 wosni 9.484.811 120 210 Futon
84 Ra 9.429.919 50 50 Katon
85 Wartonne 9.229.059 5 1 Raiton
86 Loor 9.221.885 24 12 Katon
87 Hardshot 9.085.499 6 16 Doton
88 Katsuei 8.811.675 205 70 Katon
89 futon-naruto 8.811.518 133 136 Futon
90 Sawada 8.687.516 0 1 Raiton
91 Keishiro 8.523.296 61 67 Raiton
92 TheDarkSasukedu93 8.301.977 1 4 Doton
93 Hyakusen 8.287.285 11 54 Futon
94 Senko 8.263.813 125 125 Raiton
95 Zaphkiel 8.258.517 265 48 Katon
96 Sumio 8.215.838 30 40 Doton
97 Sithis 8.202.702 26 50 Futon
98 Ellundril Chariakin 8.196.801 2 40 Katon
99 Alio 8.135.169 40 6 Katon
100 -Naruto Uzumaki- 7.961.270 53 73 Futon

Class distributions

  • Suiton, the art of manipulating the element water 15%
  • Futon, the art of manipulating the element wind 21%
  • Katon, the art of manipulating the element fire 20%
  • Raiton, the art of manipulating the element thunder 27%
  • Doton, the art of manipulating the element earth 11%